پروژه کمد دیواری یک

شرح پروژه

با توجه به محدودیت‌های خانه‌های امروزی برای فضا، خواست هر کارفرمایی داشتن کمدهای بیشتر برای قرار دادن وسایلش است. در این پروژه به دیوار تلویزیون به عنوان یک کمد نگاه شده است به این صورت که تلویزیون بر صفحه‌ای که قابل باز شدن است نصب شده است و تمام فضای اطراف آن نیز بدون از دست کمترین فضا به کمد اختصاص داده شده است.

مدرن
30
ونک
1399-1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!