پروژه کمد دیواری چهارم

شرح پروژه

یکی از گزینه‌های طراحی کمد دیواری‌های بزرگ استفاده ترکیبی از درهای شیشه‌ای و چوبی است به طوری که نمایی از داخل کمد داشته باشیم.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!