پروژه کامل یازدهم

شرح پروژه

طراحی داخلی یکپارچه آشپزخانه و نشیمن این واحد مسکونی به گونه‌ای است که گویی همان کابینت‌های آشپزخانه به نشیمن کشیده می‌شوند و کتابخانه را می‌سازند.

کنتراست رنگی ایجاد شده بین سفید و رنگ چوب در کابینت‌ها به سرزندگی و گرمی فضا کمک بسیاری کرده است.

مدرن
150
پیروزی
1399-1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!