پروژه کامل چهل و سوم

شرح پروژه

طراحی داخلی نشیمن، پذیرایی، آشپزخانه و غذاخوری این پروژه به گونه‌ای است که علاوه بر اینکه فضاها با یکدیگر در ارتباطند به صورت ادراکی هر فضا هویتی جدا از دیگر فضاها داشته باشد.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!