پروژه کامل سیزدهم

شرح پروژه

رنگ قرمز، رنگ هیجان و انرژی است. در این پروژه، استفاده جسورانه از رنگ قرمز در زمینه خنثی، فضای نشیمنی گرم، نشاط‌آور و صمیمی به ارمغان آورده است. 

مدرن
220
ونک
1399-1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!