پروژه کامل دوم

شرح پروژه

نقطه تلاقی دیوارها در این پروژه، به جای آنکه شبیه به طراحی داخلی های آشنا، صاف و عمود باشد، مورب شده است. خطوط مورب هیجان مخاطب را بر می انگیزد.

در این پروژه نورپردازی نیز جسورانه، از خطوط غیرعمودی تبعیت کرده، و طراحی را کامل می کند.

در نهایت نیز، طراح با استفاده از رنگ های آرامش بخش، گیاهان و استفاده از متریال چوبی، در طراحی داخلی، آرامش را به فضای پویایی که فراهم آورده بود، تزریق می کند.

مدرن
120 متر مربع
تهران، یوسف آباد
سال 1399 _ 1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!