پروژه کامل بیستم

شرح پروژه

علی رغم این که آشپزخانه و نشیمن در گذشته دو فضای کاملا مجزا بودند امروزه مرزهای این دو فضا به قدری به یکدیگر نزدیکند که طراحی یکی بدون در نظر گرفتن دیگری امری محال است.

در این پروژه نیز کوشش شده است همان زبان طراحی استفاده شده برای دیوار تلویزیون، در طراحی کابینت‌های آشپزخانه نیز استفاده شود.

رنگ غالب سفید به فضا عمق بیشتری داده است و آن را بزرگتر جلوه می‌دهد. همچنین رنگ قهوه‌ای با ایجاد کنتراست و تنوع از یکنواختی این دو فضا جلوگیری کرده است.

مدرن
90
جردن
1401

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!