پروژه دیوار تلویزیون هفتم

شرح پروژه

برای طراحی دیوار پشت تلویزیون این نشیمن از ترکیب چوب و دیوار ساده استفاده شده است که با چند نوار نوری طراحی مینیمال این دیوار تلویزیون تکمیل شده است.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!