پروژه دیوار تلویزیون دو

شرح پروژه

طراحی دیوار تلویزیون این نشیمن تقریبا به صورت قرینه انجام شده است، دو قفسه عمودی با نورپردازی که برای تلویزیون حاشیه مناسبی ایجاد می‌کنند و دیواری به رنگ سفید در پشت تلویزیون که بدون آن که موجب حواس پرتی بیننده شود دیوار را جذابتر کرده است.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!