پروژه تجاری دوم

شرح پروژه

حیاط در زندگی ما ایرانیان، همیشه نقش پررنگی داشته است. ترکیبی از درختان و گیاهان و نور و آب! طراحی این حیاط نیز به گونه‌ای بوده است که تا سر حد ممکن با گیاهان و گل‌ها پوشانده شود و با حوض و آبنمایی مدرن یادآور حیاط‌های قدیمی در لباسی مدرن باشد.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!