پروژه تجاری ویژه چهاردهم

شرح پروژه

سنگ مشکی، چوب و سیمان سفید ترکیب متریالی است که همیشه می‌تواند جواب زیبایی برای طراحی یک نما باشد.

ترکیب فرم و خطوط عمودی ممتد جلوه زیبایی به نمای این پروژه بخشیده اند.

200
لواسان
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!