پروژه تجاری ویژه هفتم

شرح پروژه

رنگ سفید نمای این ویلا در مکان‌های محدودی با آجر فخر و مدین قرمز خلوص خود را از دست داده است و طراحی لند اسکیپ سرسبز آن لکه‌های گسترده از چمن و درختان را در بر می‌گیرد با مسیری که با سنگ طبیعی فرش شده است.

250
لبنان
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!