پروژه تجاری ویژه نوزدهم

شرح پروژه

نقطه آغازین طراحی داخلی این نشیمن را می‌تواند تشکیل مودبردی که در آن بدون شک، گیاه، آجر، رنگ سبز و نور نقش پررنگی دارند در نظر گرفت.

اجرای دیوارهای سبز، نوع جدیدی از سبزینگی را به فضا افزوده است.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!