پروژه تجاری ویژه شانزدهم

شرح پروژه

سادگی و خلوص سیمان سفید همیشه مورد علاقه و پسند افراد بسیاری بوده است. صفحات سفید این نما، با چوب و آهن سیاه و آجر ترکیب شده‌ و درخشندگی بسیاری به سفیدی این نما بخشیده است.

100
سرخ رود
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!