پروژه تجاری ویژه دو

شرح پروژه

طراحی فضای سبز در ارتباط با آشپزخانه می‌تواند کمک بسیاری هم فضای آشپزخانه باشد و هم ارتباط داخل و بیرون خانه را بهتر و قوی تر کند. در این پروژه از آشپزخانه با درهای شیشه‌ای می‌توان به میز غذاخوری بیرون و هوای آزاد دسترسی یافت.

مدرن
550
خانه دریا (تهران)

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!