پروژه تجاری ویژه دهم

شرح پروژه

یکی از حسن‌های انتخاب سبک مینیمال برای طراحی ساختمان‌ها این است که خلوص و زیبایی این سبک غیرقابل انکار است و هرگز تکراری نمی‌شود.

در این نما به جای آنکه با تغییر متریال تنوع در نما به وجود بیاید احجام نما تغییر مکان یافته اند و کیفیت‌های فضایی گوناگونی در داخل و بیرون ایجاد کرده‌اند.

900
سرخ رود

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!