پروژه تجاری ویژه بیست و دوم

شرح پروژه

لوکوربوزیه: «معماری بازی استادانه، صحیح و باشکوه توده‌ها است که در نور گرد هم آمده اند. …»

در این پروژه معمار به زیبایی تمام، احجام را به بازی گرفته است تا به طرحی بدیع و پویا در طراحی محوطه برسد. قاب‌های قوسی شکلی که به صورت عمود و برعکس قرار می‌گیرند و رنگ زرد و مشکی استفاده شده در این محوطه به شکل دلربایانه‌ای چشم‌ها را دعوت به دیدن می‌کنند.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!