پروژه تجاری هشتم

شرح پروژه

در طراحی محوطه نیاز است که طرح توانایی ادغام محیط دست‌ساخته بشر، ساختمان، با عناصر طبیعی مثل گیاهان، آب و … را داشته باشد. در این پروژه قرارگیری آب در کنار سنگ‌های لاشه نما و ورق‌های فلزی که آبنما و آتش‌دان را تشکیل داده‌اند عوامل پیونددهنده ساختمان و طبیعتند.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!