پروژه تجاری نوزدهم

شرح پروژه

از چالش‌های اصلی طراحی داخلی این کافه، عرض محدود آن و سقف بلند آن بود.

طراحی مبلمان مخصوص این پروژه به باعث شد که بتوان تعداد میز و صندلی‌های قابل توجهی علی رغم عرض کم آن، در آن قرار داد و با طراحی نورپردازی و سقف معلق باعث شد که ارتفاع سقف از نظر بصری کاهش یابد.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!