پروژه تجاری سوم

شرح پروژه

در این حیاط فضای نشستن ال شکل، در کنار گیاهان و درختان شکل گرفته است. دیوارها و کف چوبی، احساسی شادی و سرزندگی همانند حضور در جنگل را یادآور می‌شوند و پنل سفید با کاشی کاری آبی رنگ به عنوان معتدل کننده و تکمیلگر این طراحی است.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!