پروژه اداری پانزدهم

شرح پروژه

استفاده از دیوار سبز در فضای اداری به خنک شدن فضا و تهویه بهتر کمک می‌کند، موجب افزایش بهره‌وری کارمندان می‌شود و با جذب صدا باعث حذف نوفه صدا می‌شود.

فضاهای مختلف در این پروژه اداری با دیوارهای سبز و شیشه از هم تفکیک شده اند.

کلسیک
200
چیتگر
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!