پروژه اداری هفدهم

شرح پروژه

استفاده از رنگ‌های گرم بسیار در طراحی داخلی این فضا و پنجره‌هایی که نور گرم خورشید را به فضای داخلی می‌آورند این فضای اداری را اعتمادبخش و جذاب کرده اند.

 

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!