پروژه اداری نهم

شرح پروژه

طراحی داخلی فضای اداری، نشان دهنده احترام مدیر یا رییس مجموعه به کارمندانش است. پژوهش‌های روانشناسی نشان می‌دهد ارتباط چشمی با بیرون تاثیر بسیار زیادی بر کاهش خستگی جسمی و روانی دارد. در این واحد اداری وجود پنجره‌های قدی کامل این امکان را فراهم می‌کنند که افراد بدون آنکه نیازی به برخاستن از جایشان داشته باشند آسمان آبی را ببینند همچنین صندلی‌هایی نیز برای زمان استراحت و فراغت در کنار پنجره قرار گرفته است.

مدرن
170

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!