پروژه اداری سیزدهم

شرح پروژه

یکی از ویژگی‌هایی که به عنوان امتیاز می‌تواند به یک دفتر اداری اضافه شود، انعطاف‌پذیری است. درهای اتاق مدیریت این پروژه می‌تواند به طور کامل به بقیه قسمت‌های فضا الحاق شود.

رنگ‌های سفید و خاکستری، دیوارها، کف، سقف و بخش‌های ثابت طراحی را ساخته اند و برای مبلمان از رنگ‌های گرم و زنده مانند قهوه‌ای و آبی استفاده شده است.

کلسیک
110

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!