پروژه اداری دوم

شرح پروژه

طراحی فضای کاری که همه کارمندان آن را دوست داشته باشند و در آن احساس راحتی کنند کار چندان راحتی نیست.

رنگ‌های تیره و خنثی، خطوط صاف احساسی از حرفه‌ای بودن را دارد و در عوض رنگ‌های شد و خطوط منحنی احساسی از بازیگوشی و خلاقیت را پدید می‌آورند.

90
سعادت آباد
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!