پروژه تجاری چهاردهم

شرح پروژه

استفاده از نور اندک غیر مستقیم، رنگ‌های خنثی و تیره و استفاده از رنگ به صورت محدود در فضایی نیمه روشن موجب مرموز جلوه دادن فضای رستوران و ایجاد احساس خصوصی بودن هرچه بیشتر برای مخاطبین شده است.

360
تورنتو
1399

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!