پروژه اداری بیست و هشتم

شرح پروژه

رنگ خاکستری دیوارها و کف این پروژه را پوشانده است و صفحات قهوه‌ای روشن با نورپردازی ویژه به طور حساب‌شده‌ای سبب تلطیف سردی این خاکستری شده اند.

گلدان‌هایی که روی دیوار قرار گرفته اند تا فضا را سرشار از سرسبزی و زندگی کنند.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!