پروژه تجاری سیزدهم

شرح پروژه

در طراحی فضای داخلی این دندانپزشکی، گیاهان و چوب و رنگ سفید در قالب رنگ، مبلمان، سنگ، سرامیک و … همگی در خدمت زیبایی و آرامی فضای داخلی این مطب هستند.

55
تهران
1400

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!