پروژه آشپزخانه یک

شرح پروژه

اولین قدم برای طراحی آشپزخانه، پاسخ به این سوال است که می‌خواهید چطور از آن استفاده کنید.

آیا این آشپزخانه صرفا محلی برای طبخ غذاست یا بدتان نمی‌آید اگر گاهی بتوان از آن به عنوان مکانی سرگرم‌کننده نیز استفاده کرد.

استفاده از جزیره در میانه آشپزخانه، ارتباط فردی که در آشپزخانه کار می‌کند را با دیگر اعضا بیشتر می‌کند و طراحی جزئیات آن به گونه‌ای است که می‌تواند در آن واحد، میزکاری چند عملکردی نیز باشد. در این پروژه شومینه همجوار آشپزخانه قرار گرفته است و یاد آور اجاق های هیزمی قدیمی است.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!