پروژه آشپزخانه دو

شرح پروژه

برای طراحی آشپزخانه‌هایی که به صورت مستقیم و بدون جدا کننده‌ای به نشیمن متصلند، می‌توان از سازماندهی Uشکل استفاده کرد بدین صورت مثلث کار بهتری خواهیم داشت و علی‌رغم دلباز بودن فضا، به صورت مجازی می‌توان مرز این دو فضا را تصور کرد.

طراح برای انتخاب رنگ های این پروژه از پالت رنگ مونوکروم رنگ‌های استفاده شده در این پروژه طوسی پررنگ، مشکی و سفیدند.

ما آماده ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و اجرا انواع پروژه های معماری، معماری داخلی و دکوراسیون در کلیه سطوح از کوچک تا بزرگ هستیم!