گروه طراحی و اجرا اکسسوری های معماری داخلی و دکوراسیون اشمیت ایران به آلمانی ( Schmidt ) با همکاری مهندسین آلمانی در سال ۱۳۹۸ در ایران تشکیل شده است، این گروه هم اکنون با همکاری شرکت تانگو کانادا و گروه معماری داخلی هلگر اقدام به طراحی و پیاده سازی اکسسوری و مبلمان خاص به سفارش مشتری انجام می دهد.

این گروه با هدف خلق محصولات متفاوت و منحصر به فرد با امضا اشمیت در ایران و محدوده ی خارمیانه شکل گرفته است.

کیفیت ، اصالت و رضایت در کنار هم اشمیت را خلق کرده اند، نقطه ای که ما را هر روز پر انگیزه تر می کند طراحی و پیاده سازی ایده های ناب و با کیفیت است.

بزرگترین دارایی ما لبخند رضایت مشتریان اشمیت ایران است.